Taloyhtiön ja isännöintiyrityksen sujuva yhteistyö

Jotta taloyhtiön toiminta olisi sujuvaa ja mutkatonta, on isännöinnin oltava kunnossa. Isännöinnillä on nimittäin vaikutus siihen, miten taloyhtiön asukkaiden arkipäiväinen asuminen sujuu, ja myös tärkeä rooli esimerkiksi taloyhtiön johtamisessa ja päätöksentossa. Siksi ei ole täysin samantekevää minkälaisen isännöitsijäyrityksen kanssa taloyhtiö päättää tehdä yhteistyötä. Isännöintipalveluja tarjoaa esimerkiksi Astala Isännöinti Oy.

Isännöitsijän tehtäviin kuuluu muun muassa kiinteistöstä ja rakennuksista huolehtiminen, sekä muu hallituksen kanssa sovittuja taloyhtiön asioiden hoitaminen. Isännöitsijä huolehtii rakennusten siisteydestä ja kunnosta, ja tarvittaessa kuntoarvioiden tilaamisesta ja teettämisestä. Asunto-osakeyhtiölain mukaan isännöitsijällä on myös erikoistehtäviä, esimerkiksi isännöitsijätodistuksen antaminen, joka on pakollinen asiakirja asuntokauppaa tehdessä, sekä huolehtiminen taloyhtiön taloudenpidon lainmukaisuudesta.

Lisäksi, isännöitsijän tärkeä tehtävä on auttaa hallitusta päätöksenteossa ja varmistaa, että päätökset tehdään riittävän tiedon valossa ja tarvittaessa oikeiden asiantuntijoiden avulla. Näin varmistetaan esimerkiksi isojen korjausurakoiden sujuvuus sovitulla tavalla. Isännöitsijän avulla remontointiin liittyvät kustannukset sekä yleiset asumiskustannukset pysyvät hallinnassa.

Kun on aika valita isännöintiyritys hoitamaan taloyhtiön asioita, hallituksen kannattaa kiinnittää huomiota isännöitsijäyrityksen tarjoamiin palveluihin, jotta ne vastaavat odotuksia ja taloyhtiön tarpeita. Esimerkiksi taloyhtiön koko ja kunto voi vaikuttaa siihen, mitä isännöintipalveluita kaivataan sujuvoittamaan toimintaa. Isännöintiyrityksellä on oltava tarvittavat resurssit, jotta sovitut tehtävät voidaan toteuttaa. Toki kannattaa myös tarkistaa, että isännöitsijän osaaminen, kokemuksen määrä ja koulutus sopii yhteen näiden tarpeiden kanssa.

Koska isännöinti on myös suurelta osalta asiakaspalvelutyötä, on isännöitsijän ihmisläheisyys yhteistyön sujuvuuden kannalta hyvä ominaisuus. Isännöinnin Auktorisointi ISA ry, Suomen Isännöintiliitto ry ja Suomen Kiinteistöliitto ry ovat yhdessä laatineet ja hyväksyneet hyvän isännöinnin eettiset ohjeet yhteistyön toimivuuden ja mielekkyyden tueksi. Niiden mukaan hyvä ja vastuullinen isännöintiyritys mm. toimii huolellisesti, tasapuolisesti ja edistää avoimuutta, sekä suhtautuu viestintään myönteisesti. Isännöintiyrityksen tulisi toiminnallaan myös ylläpitää ja kehittää arvostusta isännöinnin ammattia kohtaan.

Taloyhtiön kannattaa verrata eri isännöitsijäyrityksiä ja niiden tarjontaa jotta juuri sopiva isännöitsijä löytyy. Sitten, kun taloyhtiön hallitus päättää yhteistyöstä isännöintiyrityksen kanssa, se tekee isännöintisopimuksen, jolla sovitaan isännöitsijälle kuuluvista tehtävistä ja vastuista. Näin varmistetaan, että odotukset ovat selviä molemmille osapuolille. Näin vältytään väärinkäsityksiltä ja ongelmilta myös esimerkiksi hinnoittelun kohdalla.


jaa