Veneasemat valmistautuvat nyt myös uusiutuvien energianlähteiden käyttöön

Sääntely ja teknologian kehitys ovat tuoneet sähkömoottorit myös veneisiin

Siirtyminen sähkömoottoreihin ei koske enää pelkästään autoja. Myös perinteisesti tiukasti polttomoottoreihin luottavaan veneilyyn alkaa kohdistua painetta siirtyä kohti ympäristöystävällisempää voimantuottoa. Esimerkiksi Amsterdamin kanaaleissa polttomoottorit on jo kielletty, ja muun muassa Saksa, Sveitsi ja Italia ovat myös esitelleet polttomoottorikieltoja sisävesialueillaan.

EU-tasolla sähkömoottoreihin siirtymistä ei vielä ole alettu säännellä, mutta esimerkiksi parhaillaan valmistelussa oleva huvivenedirektiivi asettaisi venevalmistajille vaatimuksia polttoainetehokkuudesta. Tämä voisi hyvinkin siivittää paitsi tehokkaampien veneiden ja polttomoottoreiden kehitystä, myös siirtymistä sähkö- ja hybridiveneisiin. Myös mahdollinen polttoaineen hinnan korottaminen verotuksen kautta ohjaisi veneilijöitä, siinä missä autoilijoitakin, kohti uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämistä.

Kevyitä sähkömoottoreita näkee jo nyt monissa pienemmissä perämoottoriveneissä ja purjeveneissä, jossa ne voivat toimia joko pääasiallisena voimalähteenä tai varamoottorina joko soutuvoimien ehtyessä tai tuulen taantuessa.

Suuri syy sähkömoottorien yleistymiseen on ollut akkuteknologian kehittyminen, joka on paitsi laskenut sähkömoottorien hintaa, myös tehnyt niistä pienikokoisempia. Esimerkiksi varamoottoria miettiessä huomattavasti polttomoottoria pienempi ja kevyempi sähkömoottori voikin nykyään olla se näppärämpi ratkaisu. Sähkömoottori on myös huomattavasti polttomoottoria hiljaisempi, mitä ainakin kalastusharrastajat varmasti osaavat arvostaa. Sähkömoottoreiden yleistyessä, veneasema on myös mukana kehityksessä ja usein sieltä löytyy myös latauspisteitä.

Veneasema tarjoaa jo nyt sähköä ladattavaksi

Veneasemilla sähköä on tietenkin jaeltu jo pitkään. Vaikka sähköä ei olekaan käytetty moottorin voimanlähteenä kovinkaan kauaa, on lähes jokaisessa veneessä nykyään akku, josta virta saadaan muun muassa starttimoottoriin, veneen valoihin ja elektroniikkaan. Tätä akkua ladataan joko polttomoottorin tuottamalla energialla tai esimerkiksi kannelle sijoitetuilla aurinkokennoilla.

Joskus kuitenkin tätäkin akkua joudutaan lataamaan ulkoisesta energianlähteestä, ja esimerkiksi latauspiuhaan kytketyt isommat purjeveneet ovat jo pitkään olleet yleinen näky vierasvenesatamissa ja veneasemilla. Purjeveneissä polttomoottorin käyttö on tietenkin vähäisempää, joten jos tarvittavaa energiaa ei saada aurinkokennoilla tai esimerkiksi generaattorin avulla, on akut ladattava satamassa.

Tämä voi hyvinkin olla yksi sähkö- ja hybiridiveneisiin siirtymistä helpottava tekijä. Perus infrastruktuuri sähkönjakeluun on jo olemassa, vaikka sitä tietenkin sähkömoottorien yleistyessä olisi kehitettävä edelleen. Tilanteessa, jossa uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien veneiden yleistyminen vaikuttaa enemmän tai vähemmän vääjäämättömältä, veneasemien kuitenkin voisi olettaa pystyvän mukautumaan tähän murrokseen melko sulavasti. Monipuolisia palveluita veneilijöille tarjoaa esimerkiksi veneasema S-Marin Oy.


jaa